Privacy Policy

1. Inleiding

Al jouw zoekopdrachten via Every Click is Magic zijn versleuteld en wij verkopen je zoekgegevens en zoekopdrachten uiteraard nooit door.

De website www.everyclickismagic.be wordt ter beschikking gesteld door 4P Media Group BVBA, met maatschappelijke zetel te Verenigde Natiestraat 6, 9320 Aalst en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE)0644.461.664. De gebruiker van Every Click Is Magic kan ons contacteren via de "Contact"-pagina of met een e-mail naar info (@) everyclickismagic.be

De huidige Every Click Is Magic privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van Every Click Is Magic. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

2. Aanvaarding van de overeenkomst

Om Every Click Is Magic te bezoeken, is het niet nodig te registeren. De privacyverklaring wordt hierna aangeduid als de "Overeenkomst".

4P Media Group kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

3. Technologische partners

Every Click Is Magic maakt gebruik van de diensten van Affiliate Netwerken (hierna genoemd “Partners”) om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze Partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten onze Partners dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan onze Partners verklaard door bij hen de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.